Yuliya ...    

Yuliya 2014

... 2014

Yuliya mit Max

...mit Max! 20.8.2012

PENTAX K20D, ISO200, 1s/125 + DFA100/2.8 @ f5,6

Yuliya Yuliya in Weiss
1.8.2010
4.9.2010
PENTAX K20D, ISO200, 1s/125 + K135/2.5
PENTAX K20D, ISO800, 1s/15 + F50/1.7 @ f1,7
  
Portrait von Yuliya Portrait von Yulyia
28.7.2010
30.7.2010
PENTAX K20D, ISO100, 1s/125 + A50/2.8 Macro @ f6,7; beschnitten
PENTAX K20D, ISO400, 1s/15 + FA77/1.8 Ltd. @ f2,8
  

© Familie Stark (2010-2014)